VNPT IDC

Giải pháp tối ưu vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

Định hướng

Nhà cung cấp dịch vụ Hạ tầng số hàng đầu Việt Nam

  • Hạ tầng Trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn Uptime Tier III
  • Giải pháp công nghệ tối ưu
  • Gói dịch vụ linh hoạt, tiết kiệm 

Tại sao chọn chúng tôi? 

Chúng tôi tự hào khi sở hữu trung tâm dữ liệu quy mô nhất Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế của Uptime, TCOS.

01

Hạ tầng trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn Uptime Tier III

 
02

Dữ liệu an toàn, bảo mật

 
03

Gói dịch vụ linh hoạt

 
Các chứng chỉ của IDC Hòa Lạc
  • Chứng chỉ 6
  • Chứng chỉ 7
  • Chứng chỉ 3
  • Chứng chỉ 4