VNPT IDC

Giải pháp tối ưu vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

Dịch vụ cải tạo hạ tầng theo yêu cầu

Dịch vụ Quây lồng vật lý, cải tạo mặt sàn

Dịch vụ trang bị hệ thống Camera, khóa cửa

Nâng cấp, trang bị thêm các thiết bị theo yêu cầu