VNPT IDC

Giải pháp tối ưu vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

Dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc tại IDC

Cung cấp chỗ ngồi, văn phòng làm việc, phòng họp riêng cho các chuyên gia đến làm việc tại IDC

Cung cấp kho, chỗ đặt thiết bị dự phòng tại IDC