VNPT IDC

Giải pháp tối ưu vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

Dịch vụ cung cấp điện tại IDC

Cung cấp điện theo công suất định danh, theo công suất thực tế tiêu thụ của thiết bị

Hệ thống UPS đảm bảo cung cấp điện liên tục