VNPT IDC

Giải pháp tối ưu vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

Rack tiêu chuẩn, chưa có kết nối Internet
Dịch vụ cung cấp chỗ đặt tủ Rack và các thiết bị Công nghệ thông tin tại IDC đáp ứng các tiêu chuẩn về Trung tâm dữ liệu.
- Cung cấp không gian lắp đặt thiết bị cho khách hàng với công suất điện (danh định) cho mỗi rack là 8kW với 2 thanh nguồn tiêu chuẩn (20xC13, 4xC19 mỗi thanh).
- Hỗ trợ dịch vụ 24/7 (Bao gồm các hỗ trợ CƠ BẢN như kiểm tra tình trạng đèn, nguồn và cảm quan bên ngoài thiết bị, các thao tác tắt bật nguồn cứng về vật lý, cắm dây mạng,…)
- Quy định hỗ trợ lắp đặt: Với các khách hàng thuê nguyên RACK được phép truy cập phòng máy lắp đặt thiết bị. Với các khách hàng lẻ việc lắp đặt sẽ do nhân viên IDC thực hiện, khách hàng không truy cập vào phòng máy chủ.
- Quy định hỗ trợ kết nối thiết lập hệ thống: Với các công đoạn thiết lập hệ thống của khách hàng nhưng không cần thay đổi hạ tầng phần cứng trong phòng máy, IDC sẽ hỗ trợ thiết lập kết nối từ phòng thiết lập đến các thiết bị của khách hàng. Khách hàng không truy cập vào phòng máy chủ.