VNPT IDC

Giải pháp tối ưu vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

Rack tính theo Công suất tiêu thụ điện thực tế
Dịch vụ cung cấp chỗ đặt tủ Rack và các thiết bị Công nghệ thông tin tại IDC đáp ứng các tiêu chuẩn về Trung tâm dữ liệu.
Chỉ áp dụng đối với khác hàng lớn có nhu cầu và yêu cầu sử dụng, ký hợp đồng theo Công suất tiêu thụ tổng cộng ≥ 6kW / Rack